Πρόγραμμα Μαθημάτων 2022-23

Δευτέρα 17.30-19.00 Τσιγκούγκ/Wu long form-Old Yang*   Τρίτη 11.00-12.15 Τσιγκούγκ-Μικρή Φόρμα* 20.00-21.00 Τσιγκούγκ/Wu long form-Old Yang (διαδίκτυο)**   Τετάρτη  17.30-19.00 Τσιγκούγκ/Wu long form-Old Yang*   Πέμπτη 11.00-12.15 Τσιγκούγκ-Μικρή Φόρμα* 20.00-21.00 Τσιγκούγκ/Wu long form-Old Yang (διαδίκτυο)**   Ιδιαίτερα μαθήματα***   *     Ν. Κόσμος, Πραξαγόρου 13 (κοντά στο Μετρό Νέος Κόσμος). **   Τα on line μaθήματα θα…