Ταϊτσί τσουάν

Το Ταϊτσί τσουάν μπορεί να ασκηθεί σαν πολεμική τέχνη, σαν διαλογισμός ή για την ανάπτυξη και εξισορρόπηση της ενέργειας, δηλαδή θεραπευτικά. Οι πρώτοι δύο τρόποι απαιτούν μεγάλη προσήλωση και πειθαρχία, όπως του αθλητή που έχει πολύ ισχυρά κίνητρα. H πλειονότητα των ασκούμενων το χρησιμοποιεί για τον τελευταίο λόγο – θεραπευτικά, ως φυσική αγωγή. Εκατομμύρια άνθρωποι…