Ταϊτσί – Push hands / Tuishou

Τα Πους Χαντς είναι ασκήσεις για δύο στο Ταϊτσί. Είναι η γέφυρα μεταξύ της φόρμας και των εφαρμογών στις εσωτερικές πολεμικές τέχνες, που σαν βασική αρχή έχουν την καλλιέργεια της ευαισθησίας, τη μη αντίσταση, την ικανότητα να ακολουθείς και στο τέλος το φατζίγκ (εκρηκτική απελευθέρωση της ενέργειας). Οι εφαρμογές διδάσκονται περισσότερο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της φόρμας. Το…

Ταϊτσί τσουάν

Το Ταϊτσί τσουάν μπορεί να ασκηθεί σαν πολεμική τέχνη, σαν διαλογισμός ή για την ανάπτυξη και εξισορρόπηση της ενέργειας, δηλαδή θεραπευτικά. Οι πρώτοι δύο τρόποι απαιτούν μεγάλη προσήλωση και πειθαρχία, όπως του αθλητή που έχει πολύ ισχυρά κίνητρα. H πλειονότητα των ασκούμενων το χρησιμοποιεί για τον τελευταίο λόγο – θεραπευτικά, ως φυσική αγωγή. Εκατομμύρια άνθρωποι…